Algemene voorwaarden & Disclaimer

Wij zijn niet echt van de regels, echter om alles een beetje gestuurd te laten verlopen, zijn er toch wat voorwaarden opgesteld. 

1:
Als je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten, verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2:
Je verkrijgt toegang tot een van onze programma’s nadat de betaling is ontvangen. Wij, de organisatie, mogen je te allen tijde weigeren voor het leveren van een dienst. Al zouden we dit niet zo snel doen.

3:
Deelnemen aan een van onze programma’s is geheel op eigen risico, hier ben je jezelf van bewust.

4:
Bij lidmaatschappen, wat duidelijk bij een product staat vermeld, geld een opzegtermijn van 0 maanden. Dat wil zeggen dat je lidmaatschap altijd per direct opzegbaar is. Bij geen opzegging, zal de termijn gewoon doorlopen. 

Bij het afsluiten van een lidmaatschap zie je, omdat je direct toegang krijgt tot de content, af van de wettelijke 14 dagen bedenk termijn die geld op diensten.

5:
Bij trainingen en events dient de betaling altijd in zijn geheel, vooraf, voldaan te worden. Er is bij trainingen en events geen restitutie mogelijk en de organisatie (wij dus) mogen zonder reden de training of het event verzetten of annuleren. Uiteraard zullen daar de nodige acties mbt restitutie of verplaatsen van de training op volgen. 

6:
Als je niet in staat bent om een gereserveerde coaching bij te wonen, dan kan je ervoor kiezen je ticket over te geven naar een kennis. Je moet dan alleen even mailen naar info@brainshaping.nl 

7:
Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

8:
Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

Aansprakelijkheid

1: Wij zullen ervoor zorgen dat de programma’s die wij geven verlopen zoals beloofd, echter kunnen we onverwachte dingen niet tegengaan. Je kan dus niet moeilijk gaan doen als er iets een keer misgaat

2: Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Afswitchen. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Disclaimer

1: De informatie moet worden gezien als advies. De verantwoordelijkheid voor de informatie op deze site, de daarin opgenomen wetenschappelijke informatie en de inhoud van de lessen berust bij de docenten. Hoewel de tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het niet geheel uitgesloten dat de geboden informatie, door welke oorzaak ook, niet geheel juist is. Noch de docenten, noch de organisatie , noch haar medewerkers aanvaarden enige aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik van onze programma’s.

Wijziging in de programmering

1:
De organisatie (wij dus) heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van onze programma’s.